Css layout


Sponzor hlavních cen Mapové podklady nejen pro bloudily

Lesy ČR Mapníky které (skoro) samy navigují... Zajistí ZDARMA profesionální servis Vašich bicyklů před startem!

POKYNY PŘED JASONĚM DRSONĚM 2017

datum konání 13.5.2017, kemp Jachta nedaleko Holan

Instrukce pro všechny:

Nezapomeňte na povinné vybavení (seznam je v pozvánce). Zejména buzola je téměř nutností (dohledávky budou podle azimutu). Tužku si vezměte pro případ poruchy el. kontroly. Také doporučujeme obal na mapu (mapy nejsou vodovzdorně upraveny) a zámek na kolo.
Kontroly na cyklistické části trati budou letos poprvé a pro všechny kategorie přes elektronické Kukačky. Na registraci obdrží každá dvojice jeden čip. Před startem je nutno čip vynulovat přiložením k mazací krabičce a poté odstartovat přiložením ke startovací krabičce.

Ražení kontrol provedete přiložením čipu na označené místo Kukačky a podržením alespoň na dobu 3 vteřin. Dlouhé jedno pípnutí signalizuje správné oražení kontroly. V případě poruchy (opakovaně se nepodaří pípnout) Kukačky opište do průkazky písmeno na oranžovo-bílém čtverci.

Mapa pro MTBO je formát B2 (Šmudla A4), pro Drsoně s již zakreslenými body za každou kontrolu (první číslice z čísla kontroly x 10 je počet bodů, např. kontrola číslo 46 má 40 bodů).

Hned po odstartování je v kempu první disciplína Terénní OB (neplatí pro Šmudly). Mapa je zjednodušená orientační mapa. Pro neznalé těchto map doporučujeme prostudovat základní značky a barvy, např. zde: http://www.orientacnisporty.cz/co-jsou-orientacni-sporty/jak-vypada-mapa . Pro tento běh doporučujeme běžecké boty do terénu. Kdo jezdíte na kole v "nášlapech" doporučujeme odstartovat v běžecké obuvi a přezout se do nášlapů až po oběhnutí Terénního OB. Kromě Terénního OB již žádný delší běh nebude, takže běžeckou obuv si můžete po doběhu odložit a my vám ji ohlídáme. Vaše boty ovšem nebudou pod střechou, tak si je pečlivě zabalte do igelitek. Zároveň si je označte tak, abyste si je jednoduše poznali (ušetříte čas).

Na prezentaci přijeďte včas nejpozději v 8:00 (zejména Drsní Jasoňové – startují hromadně), (nebo lépe už v pátek večer - místa na stanování je dost). Je vás docela kupa, tak ať se nedělají fronty.

Pro příjezd do kempu používejte silničku od Holan. Malá silnička od Hostíkovic je neprůjezdná (mostek přes odtok z Milčanského rybníka severně od kempu je v havarijním stavu, a je uzavřen).

Pro Pražáky: do Holan je to asi 80km, počítejte s alespoň 1,5 hodinou jízdy. Dá se jet buď po dálnici směr Teplice, sjet do Roudnice a přes Polepy, Úštěk a Kravaře do Holan, nebo přes Mělník - sjeďte až na Exitu 18 - Nová Ves (je tam lepší silnice), Liběchov a Dubou. Druhá trasa je kratší, ale značně klikatější, časově to vyjde na stejno.

Pro všechny neubytované je na parkování vyhrazeno místo na louce po pravé straně při příjezdu do kempu. Nezajíždějte auty do prostoru kempu, ať se nedělají zmatky! Parkujte "inteligentně" a řiďte se pokyny šikovatelů.

Přiložený plánek vám pomůže s orientací v kempu.

Technické disciplíny (na pláži v dolní části kempu, otevřeno do 18:30): Jasoň a Drsoň plní mimo měřený čas (buď před měřeným startem, nebo po dojezdu do cíle), Drsný Jasoň kdykoliv a má vždy přednost. Doporučujeme těm, co budou mít vyšší startovní čísla (Jasoň, Drsoň), aby tuto disciplínu absolvovali před startem.

A teď podrobně k jednotlivým kategoriím :

Jasoň (startovní čísla 0-30):

Dvojice Jasoňů startuje v intervalech po cca 3 minutách dle startovního čísla (číslo 0 v čase 0, číslo 1 v čase 0+3 a tak dále). Vyjede ze startu  do „Depa“ naproti kempu louka (50m od startu – viz plánek). Čeká jí terénní OB. Odloží kola (kola budeme hlídat, ale přesto doporučujeme zamknout zámkem na kolo) a od organizátorů dostane mapu (1 na dvojici). Dvojice se nesmí rozdělit. Běží dle mapy a razí kontroly do společné průkazky s MTBO, kterou dostal na startu. Po doběhu odevzdá mapu organizátorům (průkaz si nechává), případně se přezuje (pokud má nášlapy) a dál pokračuje dle popisu pro MTBO. Cyklistické kontroly pak razí pomocí čipu u „Kukaček“. Kontroly z terénního OB a MTBO jsou si rovny. To znamená, že pro hodnocení rozhoduje součet kontrol z OB + MTBO, a při rovnosti pak čas. Čas si Jasoňové mohou vylepšit na „živých kontrolách“ či odpovědí na bonusovou otázku.        

Drsoň (startovní čísla 200-270):

Dvojice Drsoňů startuje v intervalech po cca 1 minutě dle startovního čísla (číslo 200 v čase 0, číslo 201 v čase 0+1 a tak dále). Vyjede ze startu  do „Depa“ naproti kempu louka (50m od startu – viz plánek). Čeká ho terénní OB. Odloží kola (kola budeme hlídat, ale přesto doporučujeme zamknout zámkem na kolo) a od organizátorů dostane mapu (1 na dvojici) a 2 průkazky. Dvojice se může (ale nemusí) rozdělit. Po doběhu odevzdá mapu (její zbytky) organizátorům a obě průkazky. Mapa a popis na MTBO budou vydány organizátorem až po odevzdání OBOU průkazek za přítomnosti celé dvojice.
Následuje přezutí (pokud má nášlapy) a dál pokračuje dle popisu pro MTBO. Cyklistické kontroly pak razí pomocí čipu u „Kukaček“. Stejně jako v loňském roce bude Drsoň penalizován, pokud nezíská 100 bodů ze „živých kontrol“ + body za odpověď na bonusovou otázku (to, co mu bude scházet do tohoto limitu, se mu odečte od celkového počtu bodů). V hodnocení rozhoduje počet bodů a při rovnosti pak čas.         

Drsný Jasoň (startovní čísla 300 – 330):

Drsný Jasoň si do depa naproti kempu louka (50m od startu – viz plánek) PŘEDEM připraví kola, batůžky a boty na kolo.

Dvojice Drsných Jasoňů startuje HROMADNĚ terénním OB, lehce po 9:00 z prostoru startu a běží do svého depa (viz plánek), kde budou připraveny mapy na terénní OB označené číslem družstva (zapamatujte si ho při prezentaci) a průkazky na OB.
Dvojice dostane mapu (1 na dvojici) a 2 průkazky. Dvojice se může (ale nemusí) rozdělit.
Po doběhu odevzdá mapu (její zbytky) organizátorům a obě průkazky. Kontroly z terénního OB jsou si rovny s kontrolami pro MTBO.
Mapa a popis na MTBO budou vydány organizátorem až po odevzdání OBOU průkazek za přítomnosti celé dvojice.

Po doběhu můžete (ale nemusíte) plnit technické disciplíny, které se nacházejí v areálu kempu. Přezouvání do nášlapů doporučujeme až po technických disciplínách. Po splnění můžete boty (v označených igelitkách) nechat na vyhraženém místě v depu a my vám je pak přesuneme na bezpečné místo. Na Technických disciplínách má Drsný Jasoň vždy přednost před ostatními kategoriemi, a proto se asertivně hlašte u organizátorů, nejlépe pokřikem „Hola hola, jsem Drsný Jasoň“. Dál pokračuje dle popisu pro MTBO. Cyklistické kontroly pak razí pomocí čipu u „Kukaček“.

Důležité pravidlo pro Drsné Jasoně:
Drsný  Jasoň může za plnění disciplín na živých kontrolách, plus body za bonusovou otázku, získat další kontrolu, pokud nasbírá alespoň 100 bonusových minut. Těchto 100 minut je hodnoceno jako jedna kontrola, která je rovna kontrolám z terénního OB a MTBO. Bonusové minuty nad 100 minut se vám navíc odečítají od výsledného času, takže si můžete taktéž polepšit.

Příklad 1: seberete všechny kontroly (MTBO+OB=28+12=40) a získáte 120 minut na živých kontrolách (i s bonusovou otázkou), pak celkový počet kontrol budete mít 41 a výsledný čas se vám snižuje o 20 minut. 

Příklad 2: seberete všechny kontroly (MTBO+OB=28+12=40) a získáte 70 minut na živých kontrolách (i s bonusovou otázkou), pak celkový počet kontrol budete mít 40 a výsledný čas se vám snižuje o 70 minut.

 

V celkovém hodnocení Drsných Jasoňů rozhoduje počet kontrol, při shodě pak čas. Časový limit na dojetí do cíle je však neměnný! Všem vyprší v 23:55. Poté následuje Jasná, ale Drsná penalizace.

Šmudla (startovní čísla 100-140):

Šmudlíci startují v libovolných intervalech (tak, jak zkompletují týmy), ale nejdříve kolem 10:00 (mezi 9 a 10 bude na startu velký nával). Na startu dostanou mapu, průkazku a podrobný popis trasy.

Plánek kempu
 

 

 

Hodnocení do žebříčku ShoCart ligy (jen pro ty, co jedou Drsoně či Drsného Jasoně a zároveň v přihlášce uvedli registrační číslo pro ShoCart ligu):

Do pořadí se hodnotí obě kategorie (Drsoň, Drsný Jasoň) dohromady, a to v pořadí získaných bodů (při shodě pak rozhoduje čas). Pro Drsného Jasoně v hodnocení SC ligy platí bodová ohodnocení kontrol jako pro Drsoně. Bodové ohodnocení je součástí čísla kontroly uvedeného v MTBO mapě (první číslice čísla kontroly x 10). Jedna kontrola z terénního OB má pak hodnotu 20 bodů. Bonusové minuty z živých kontrol se Drsným Jasoňům převádí na body. Penalizace při příjezdu Drsných Jasoňů po limitu je -50 bodů za minutu. U Drsoňů se v hodnocení nic nemění.© Jasoň & Drsoň 2018  Kontaktní mail  DAVID a HYNEK